Informatie over openingstijden, garantie, tarief en informatie over Robbert Jaspers student


Het kan gebeuren dat ik u heb geholpen, maar dat u constateert dat het niet meer werkt of dat het probleem is teruggekomen. In dat geval biedt ik u garantie om het probleem alsnog in orde te maken.

"NO CURE? NO PAY" de spelregels

1. U hoeft niet te betalen voor een bezoek waarin een probleem niet wordt opgelost, als dit wel verwacht had kunnen worden.
2. Het is niet te garanderen dat een niet-werkend internetsignaal altijd werkend kan worden gemaakt. Hiervoor zijn mogelijk acties nodig van uw internetprovider.
3. Het kan niet verwacht worden dat alle defecte hardware kan repareren of vervangen kan worden. Hiervoor kunnen specifieke onderdelen of certificaten nodig zijn.
4. Het is mogelijk dat ROB aangeeft dat hij er niet zeker van is dat het probleem opgelost kan worden, maar dat hij wel een analyse kan uitvoeren en hier een advies op kan baseren. Indien dit tijdig en duidelijk is aangegeven en u bent akkoord gegaan, vervalt deze regeling.
5. Deze regeling geldt alleen voor geleverde diensten. Geleverde onderdelen of hardware dienen altijd betaald te worden.
6. Deze regeling vervalt, indien u na advies door ROB besluit om geadviseerde werkzaamheden niet door ROB uit te laten voeren.

SPELREGELS GARANTIE

1. ROB staat voor de kwaliteit van de dienstverlening en geeft daarom een garantie af op een werkende situatie tot 7 kalender dagen na de verzorgde dienstverlening.
2. De afgegeven garantie houdt in dat ROB kosteloos een tweede keer terug gaat naar de klant om de situatie te herstellen en alsnog naar behoren op te leveren.
3. Indien blijkt het probleem ontstaan is door toedoen van de klant (bv. door onzorgvuldig gebruik), vervalt de garantie en dient ook betaald te worden voor een tweede bezoek.
4. Indoen blijkt dat het terug komende probleem door toedoen is van buitenaf (bijvoorbeeld via internet of een onbekend netwerk) vervalt de garantie.
5. Op geleverde hardware en onderdelen gelden de wettelijke garantietermijnen en -voorwaarden. Bon wordt altijd meegegeven.

ALGEMENE SPELREGELS EN VOORWAARDEN

1. Het is mogelijk dat bij benodigde hardware een aanbetaling noodzakelijk is.
2. ROB kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schades, anders dan wettelijk verplicht en in lijn met de Algemene Voorwaarden. ROB kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor gevolgschade als omzetderving, tijdverlies, dataverlies of defecte software. Indien u een schadeclaim in wenst te dienen, kan contact opgenomen worden met ROB.
3. Op alle door ROB geleverde diensten en producten gelden de Algemene Voorwaarden, zoals te vinden op de pagina Algemene Voorwaarden