Informatie over openingstijden, privacy, tarief en informatie over Robbert Jaspers student

De Websitevoorwaarden

Op de inhoud en het gebruik van deze site zijn deze Websitevoorwaarden ('Websitevoorwaarden') van toepassing. ROB behoudt zich te allen tijde het recht voor robcomputerhulp.nl en de informatie daarop alsmede deze Websitevoorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Alle wijzigingen van deze Websitevoorwaarden zullen op deze pagina van robcomputerhulp.nl worden geplaatst.
Bezoek deze pagina van robcomputerhulp.nl daarom regelmatig voor eventuele aanpassingen of wijzigingen van deze Websitevoorwaarden. Het (verdere) gebruik van robcomputerhulp.nl houdt aanvaarding van deze Websitevoorwaarden en eventuele wijzigingen daarvan in. Bezoek robcomputerhulp.nl niet verder, indien u niet akkoord bent met deze Websitevoorwaarden.

Informatie op robcomputerhulp.nlL

De informatie op robcomputerhulp.nl kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.
De informatie op robcomputerhulp.nl is bedoeld ter algemene informatie. Vermenigvuldiging en verspreiding van de informatie op robcomputerhulp.nl is alleen toegestaan in ongewijzigde vorm en alleen voor niet-commercieel gebruik met vermelding van de oorspronkelijke bron en de naam robcomputerhulp.nl.
Alle intellectuele (eigendoms)rechten (waaronder in ieder geval begrepen alle auteursrechten, octrooien, merkrechten en databankrechten) met betrekking tot alle informatie, inhoud, gegevens, databanken, afbeeldingen, koppelingen, teksten, bestanden, html-codes software, productnamen, bedrijfsnamen, merken, logo’s en handelsnamen op robcomputerhulp.nl (hierna gezamenlijk aangeduid als de “Inhoud”) en de manier waarop de Inhoud wordt gepresenteerd of verschijnt (met inbegrip van de vormgeving van robcomputerhulp.nl en andere visuele elementen) en alle informatie die daarmee verband houdt, behoren toe aan robcomputerhulp, haar opdrachtgever(s) of haar licentiegever(s).

Uitsluiting van aansprakelijkheid

ROB spant zich in de informatie op robcomputerhulp.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk samen te stellen en te onderhouden. De informatie op robcomputerhulp.nl dient niet te worden beschouwd als een advies. Het gebruik van de informatie op robcomputerhulp.nl en eventuele beslissingen die u op basis van die informatie neemt, is voor uw eigen verantwoordelijkheid. ROB sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, ontstaan ten gevolge van het gebruik van (adviezen van) deze website uit.

Privacyreglement

Om robcomputerhulp.nl te kunnen afstemmen op de informatiebehoefte en het zoekgedrag van de bezoekers, worden bezoekersstatistieken bijgehouden middels Google Analytics.
Robcomputerhulp.nl maakt geen gebruik van cookies.